Gildist

Eesti Dokumentalistide Gild on kokku kutsutud esindamaks Eestis tegutsevaid dokumentaliste ja dokumentalistikat kui iseseisvat kunstivaldkonda. Gild esindab valdkonda ühiskondlikes debattides ning riiklikes valdkonda puudutavates ostustusprotsessides. Gild toob kokku erineva tausta ja kogemusega filmitegijad, kaitseb nende huve ning loob platvorme ideede ja kogemuste vahetamiseks. Lisaks sellele tegeleb Gild dokumentalistika üldise nähtavuse tõstmisega, algatades ja läbi viies dokfilmide levi- ja koolitusprogramme. Seisame dokumentalistika kui ühe kauni kunsti elujõulisuse ja kestmise eest. 

ASUTUSTELE JA KOOLIDELE
  • Tegeleme filmiharidusega, organiseerides koolitusi, filmiseansse, vestlusringe ja kohtumisi autoritega.
  • Teeme koostööd koolide, asutuste ja festivalidega, et levitada ja näidata filme.
AVALIKKUSELE
  • Korraldame filmilinastusi ja otsime ka alternatiivseid kohti ning võimalusi filmide näitamiseks.
  • Tutvustame filmitegemise telgitaguseid, filmitegijaid ja filmilugude tausta.
FILMITEGIJALE
  • Korraldame valdkonnasisest infovahetust ning regulaarseid kohtumisi gildi liikmete vahel. 
  • Korraldame koolitusprogramme nagu Doki Suvekool ja aastas kolmel nädalal toimuvat projektiarendustöötuba Ice & Fire Docs.
  • Aitame kujundada filmipoliitikat kodumaal ning esindame dokumentalistide huve nii Eestis kui välismaal.
  • Anname välja dokumentaalfilmi aastaauhinda.